Jumat, 29 Juni 2012

Geguritan ( Puisi Jawa )

                                                                       IBU KARTINI

 Ibu Kita Kartini                                                                                                                            

Sumarating cahya rembulan
Madhangi, ulat jagat, kang sampurna
Mobah musiking tentanduran
Siniram embun, kang tumetes, wanci enjang
Kasaput.....mring hawa maruta, ganda sumerbak

Aku banjur iling
ILingku mring kamardikan
Kamardikan kang larang
Kang tinebus, nyawa, prajurit
Nyawa para pejuang
Yaiku sinebut, pahlawan

Kartini.....kartini.....
Sira pranyata, pahlawan wanita
Sentosa, deduweni tekat, kang mulya
Hambudidaya, kanti sakehing pikir, lan tenaga
Sang Hyang bagaskara, ywa nganti, aweh pepadang
Mring sang kartini
Gya weruh, mring kawajiban

Kartini...!!!
Nyinarke, pepalangan laku
Kartini...!!!
Gya gempur,lelawaraning tekat
Kartini...!!!
Sigra nempuh, barising pedut, kang hangendanu

Sanadyanto abot, nyagga kawajiban
Nangging, kanti tulus lahir lan batinmu
Tan prabeda, lawan tekading bangsa
Kang ngugemi, marang, kamardikan

Gegolonging muda-mudinging bangsa
Duweni tekat, ginelengeng dadi sawiji
Mulat marang solah lan bowo
Prajurit wanita, kang digdaya
Sesilih asma, kartini
Mbangun negara, kang mandiring
Prayata mujudake negara kang merdeka


                                                                            
Share on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright JADUL PASSOPATI 2012 - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.
Template Design by Alley Kurnia | Published by Kurnia FM and Theme4all